“Mijn hele leven heb ik gewerkt als zelfstandige in meerdere branches. Zelf bepalen wat je doet, hoe en wanneer je werkt, en hoeveel je verdient paste bij mijn visie. Nu ik de dag voor de nacht hebt verruild leid ik een soort schaduwbestaan. Ineens mag je er niet meer trots zijn dat je voor jezelf kunt zorgen. In de nacht een prinses en overdag gewoon een hoer!”
Dark Angel

Prostitutie
als
keuze

Recht of voorrecht

Het leven is mooi, of in ieder geval kan het zo zijn. We proberen vooruit te komen en onszelf te ontwikkelen. Hiervoor moeten we continu keuzes maken. Een van die keuzes is de manier waarop we in ons onderhoud voorzien. In onze westerse democratie mogen we die keuze zelf maken. Vrijheid is misschien het hoogste goed dat we kunnen bezitten. Het recht op gelijkheid is een grondrecht maar de uitoefening daarvan een voorrecht. Want wat als je keuze tot gevolg heeft dat je dubbelleven gaat leiden om te voldoen aan het algemeen aanvaarde? Of dat je gestigmatiseerd wordt voor de rest van je leven. Op de zoektocht naar jezelf kom je erachter dat je anders bent. Dat je een persoonlijkheid hebt ontwikkeld zoals in de individualistische Nederlandse cultuur wordt aangemoedigd. Behalve als je ervoor kiest om, nota bene volgens de regels, je geld te verdienen met prostitutie.

Aktueel

De laatste blog berichten en nieuwsitems.

Dossiers

Prostitutie in kranten, op tv en docu’s.

Blog

Over het schaduwbestaan van een escort meisje.

Streetwise

De website ‘Streetwise‘ bestond reeds in 2009 voordat ik gedwongen werd om 30+ pagina’s te presenteren om een vergunning te bemachtigen voor een modaal maandsalaris. En dat alleen om mijn beroep te mogen uitoefenen. De beste leerschool is het leven. Ik kan met recht zeggen dat ik op straat meer toepasbare kennis heb opgedaan dan tijdens mijn studietijd. Overleven is iets dat je niet op school leert. Jezelf staande houden en voor jezelf opkomen. Opgeven is nooit een optie. Uiteindelijk verruil je je fluwelen handschoentjes voor fighter gloves en wordt je een vechter die weet hoe het werkt in de echte wereld. Kortom, je wordt Streetwise.
girl working in prostitutie

DOSSIERS

prostitutie in de krant

Het getouwtrek om sekswerkers te beschermen tegen zichzelf heeft ludieke proporties aangenomen. Een heel bos is omgekapt om de vele artikelen, dossiers, wetten, wijzigingen en wijzigingen van de wijzigingen af te drukken.

Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. Een mening is echter een opvatting van een individu of een groep. Een mening veranderd ook niks aan de realiteit. De media laat zich graag gebruiken om meningen te verkondigen. Sekswerkers lijken vogelvrij in onze maatschappij die zegt zich hard te maken voor gelijke rechten. Bestaat er nog onafhankelijke en onbevooroordeelde journalistiek in dit land? Het is onbeleefd en respectloos om over iemand te praten terwijl die persoon binnen gehoorsafstand is. Toch voelt het vaak zo als we wederom een nieuwsitem tegenkomen. Het opdringen van een overtuiging is iets dat dagelijks verworpen wordt en waar zelfs oorlogen over gevoerd worden. Binnen het onderwerp prostitutie gelden echter wederom andere normen en waarden.

In de politiek is het onderwerp prostitutie altijd een heet hangijzer dat veel aandacht trekt. Decriminalisering is een veelvuldig gebruikte term. In de praktijk wil men sekswerkers dezelfde rechten geven als andere zzp-ers, echter wel met voorwaarden en restricties. De veiligheid van de sekswerker is het gebruikte argument. Politieke theorieën worden echter van achter een bureau uitgewerkt en sluiten niet aan op de werkelijkheid. Als sekswerker blijf je vooralsnog een speelbal met plichten en geen rechten. Er wordt voor je gedacht.

Dat gedwongen prostitutie bestaat zal niemand ontkennen. Net als in elke andere branche zullen er misstanden bestaan. Met vermoedens en schattingen wordt een beeld geschetst waarin gedwongen synoniem staat aan prostitutie om vanuit dat perspectief met wisselwerking continu nieuwe reguleringen te introduceren. De omgekeerde wereld waarin de cijfers worden aangepast om bij de reguleringen te passen. De maatschappelijke indoctrinatie waarin sekswerk als principieel verwerpelijk wordt neergezet gaat zo ver dat indien nodig zelfs de geschiedenis wordt herschreven. Het ‘redden’ van de tot handelingsonbekwame schepsels gebombardeerde sekswerkers is tot een ware industrie uitgegroeid. Een industrie die zichzelf in stand houdt doordat het haar eigen vraag creëert en in deze ‘infinite loop’ steeds verder verwijderd lijkt te raken van de realiteit. Het wordt tijd de ‘loop’ te doorbreken en de beleidsmakers te ‘redden’ van hun pseudologie.

Prostitutie is wereldwijd. Culturele verschillen en religie zijn mede bepalend hoe een overheid ermee omgaat. In vele landen is het niet gelegaliseerd en is het bestaan ervan een publiek geheim. De strijd om decriminalisering is ook een globale beweging. Het vechten om erkenning en respect. En net zoals bij ons stuit men op vooroordelen en stigmata. Misstanden zijn uiteraard ook niet aan het westen voorbehouden, net zoals elke vorm van criminaliteit. Het wordt echter de hoogste tijd dat niet de prostitutie wordt gezien als oorzaak maar dat zaken als misbruik en onderdrukking worden behandeld met de nadruk op het vergrijp. De oorzaak zijn de criminele personen of organisaties die mensen als handelswaar beschouwen. Net als in andere branches bestaan er ook in de prostitutie rotte appels. We moeten af van de generalisering. In het buitenland gelden andere normen en waarden en in sommige landen zijn mensenrechten in het geheel een grijs gebied. Echter moeten we oppassen dat we niet andere samenlevingen gaan staven aan de hand van westerse normen en waarden. Zo was prostitutie bijvoorbeeld in het oude China een legaal beroep en hadden de dames sociaal aanzien. Het chinese karakter voor prostituee betekent ‘een vrouwelijke artiest’ en was niet direct aan sex gerelateerd.

OVERZICHT

Social Media

In dit schermpjestijdperk vormt Social Media een extra medium om meningen en opvattingen te verkondigen en te verdedigen. Soms koel en zakelijk en dan weer met oplopende emotie. De virtuele anonimiteit verlegt grenzen, dat wel. Maar het mooie is dat veel meer stemmen zich kunnen laten horen. Veel sekswerkers schuwen de media omdat ze bang zijn niet te worden gehoord maar als propaganda-object te worden gebruikt voor de reddingsindustrie. Social Media is een manier om te laten horen dat sekswerkers ook zelfstandig kunnen praten zonder opgedrongen woordvoerders.
OVERZICHT